X

Als jouw discipline doorslaat

Iedereen heeft het wel een keer meegemaakt tijdens een training: je wordt licht in je hoofd, voelt je zwak en krijgt een sterk hongergevoel. Dit zijn tekenen dat je te weinig energie binnenkrijgt, terwijl je wel energie moet leveren. Zo ontstaat er een ‘energiedisbalans’. Wanneer dit zich bij herhaling voordoet, kunnen er ook  gevolgen zijn van deze disbalans voor je prestatie en gezondheid. Je zou dit kunnen opmerken aan de hand van de volgende klachten:

  • Vermoeidheid/uitputting
  • Licht in het hoofd voelen
  • Concentratieverlies
  • Hypotensie (te lage bloeddruk)
  • Hongerklop
  • Verwardheid/stemmingsstoornissen/depressie
  • Bloedarmoede door ijzertekort
  • Vaker voorkomen van blessures
  • Verlaagde afweer en verhoogde kans op infectie
  • Afname van botdichtheid

Soms leidt een langdurige disbalans tot ondervoeding en eetstoornissen. Wanneer je als triatleet sterk gefocust bent op intensief trainen, je gewicht, een laag vetpercentage en voeding, dan kan dit je leven volledig beheersen. Zo kan er een eetstoornis ontstaan. Eén op de 5 vrouwelijke en één op de 12 mannelijke topsporters ontwikkelt een eetstoornis. Dit kan gevolgen hebben zoals voedingstekorten, bloedarmoede, hartritmestoornissen, nierfalen of hart- en maagdarmklachten. Twijfel je of je wel genoeg binnenkrijgt? Overleg dan eens met een sportdiëtist.